Tento web slouží jako místo, kde autor svévolně vyjadřuje své myšlenky a postoje, případně tvůrčí múzu. Je možné, že zde postupem času naleznete články týkající se aktuálního dění, drobné nápady a návody týkající se programování a v neposlední řadě i případnou vlastní literární tvorbu. Doufám tedy, že si případný náhodný čtenář sám udělá na obsah webu názor a dle svého úsudku jej bude sledovat nadále nebo jej opustí a zanechá další VýŠtěky ve tmě.

Autor

Jmenuji se Martin Štekl a v současné době studuji na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Zajímám se o obecné dění kolem počítačů, především pak v oblasti software.

Hlavním mým zájmem jsou webové aplikace, jejich vývoj a použité technologie. Sám se zabývám vývojem webů a webových aplikací v PHP. Při vývoji využívám množství již existujících knihovn a Frameworků. Mezi hlavní patří Nette Framework pro PHP a jQuery pro JavaScript. K těmto frameworkům existuje řada různých pluginů, přičemž s některými z nich jsem již také pracoval.

V poslední době se také zaměřuji na RESTful API z pohledu návrhu a testování a díky tomu občas zkouším (pro mě) nové technologie jako Ruby a Node.js.

Mimo jiné se zajímám o moderní fantasy a sci-fi literaturu, ve které jsou vzájemné rozdíly stírány. Oblíbenými autory jsou tedy například Jiří Kulhánek, Miroslav Žamboch a Juraj Červenák. Výčet by mohl dále pokračovat.

Kontaktní informace