Byli jste letos také volit? Já ano. Vhodil jsem obálku s hlasovacím lístkem do urny a už jsem se nemohl dočkat dalšího dne, jak se výsledky vyvinou. Naděje na postup do druhého kola mnou voleného kandidáta se časem vytrácela a přede mnou se objevila volba, která nyní stojí před každým z nás.

Jenže jak se rozhodnout správně? Tím spíše, jaké otázky si zodpovědět, abych se rozhodl mezi dvěma kandidáty, které jsem původně nevolil a ani volit nechtěl? A to se ta politika v hospodě u piva řešila tak snadno! No co naplat. Zkusím tedy znovu, ačkoli to považuji za ztrátu času, projít volební programy, diskuze a sepsat si osobní pro a proti ke každému kandidátovi.

Na jedné straně stojí solidně vypadající důchodce, hrdě podporuje českou značku Becher a neustále mluví v bonmotech. Ačkoli je mu vytýkáno, že jeho kampaň podporují lidé údajně spojení s korupcí, statečně se brání a tyto „útoky“ odráží. Zároveň za sebou má známou politickou kariéru. O té tvrdí, že velmi pomohl české politice a celé České republice. O pravdivosti těchto slov není pochyb, ovšem názory se budou lišit v tom, kam republice pomohl.

Na druhou stranu všimněme si některých důležitých hesel, která se snaží prosadit. A samozřejmě nesmíme zapomenout na úsilí a práci vynaloženou při revoluci v roce 1989. Stejně tak vzpomeňme na obtíže, kterými si musel projít v období komunismu – nemohl zpočátku studovat, přestože pak vystudoval, vstoupil do KSČ, přestože pak byl vyloučen, a psal články proti tehdejšímu systému, za což si vysloužil nejeden vyhazov.

Věřím, že tomuto kandidátovi patří velký dík za to, co pro nás již udělal, přestože ne vše se nám dnes musí líbit. Zvažme tedy všechna pro i proti, zda je právě toto správný kandidát na prezidenta České republiky.

Podívám-li se na druhou stranu, vidím hrdě vystupujícího knížete, jehož činy v poslední době získaly obrovského ohlasu. Nezapomínám, kteří jeho neméně proslulí kolegové jsou tak dlouho trnem v oku nejednomu člověku. Jeho slovní projev, když už je mu tedy rozumět, oplývá mnoha krásnými vizemi, hesly a lepšími cestami. Abychom se však tyto myšlenky dozvěděli, musí se nejprve probudit.

Nesmím zapomínat, že většinu života žil mimo republiku. Nemám mu to za zlé, avšak je otázkou, zda může takový člověk za posledních 20 let správně poznat a pochopit mentalitu tohoto národa. Stejně tak, zda jako prezident dokáže zasahovat do problémových situací a ne se jen starat o svou vlastní bezúhonnost, jak sám několikrát uvedl. Ovšem i tak veliký obdiv, pokud má vše skutečně v pořádku a bez spojitosti s jakýmikoli zlými praktikami.

Vzhledem k současné situaci České republiky věřím, že by se se zahraniční politikou vypořádal velmi dobře, vzhledem k mnohým zkušenostem. Ovšem jak si odpovědět na otázku, zda má být naším prezidentem, jehož první dáma nezná naší národní hymnu ani neumí náš jazyk? Ano nebo ne?

Když tak nad tím přemýšlím, skoro se mi ani nechce volit. Kdybych chtěl, nebyla by zde ani čárka pochvaly, obdivu nebo úcty. Vždyť na všem se dá najít něco špatného. Naštěstí ale také mnoho dobrého. A právě tímto směrem a hledáním těch pozitiv, která mají pro každého význam, by se měly ubírat úvahy nás všech.

A že se váš názor někomu nelíbí? Jeho problém. Vždyť pravděpodobně stejně tak se nebude líbit jeho názor vám.

2 thoughts on “Sophiiny volby

  1. Howdy there,this is Marquis Klarman,just identified your Post on google and i must say this blog is great.may I share some of the article found in your site to my local people?i’m not sure and what you think?anyway,Many thanks!

    1. Hello Marquis,

      I do not know why you should not share some articles here to your local people. However there is one my condition. You must add original link into your shared article/post.

      I hope it is not problem for you 🙂

Comments are closed.